Jack Daemen Organisatie Diensten Projecten Contact
 
Jack Daemen Jack Daemen - investeren in projecten
 

Klik op de volgende projecten voor een impressie van de projecten die we in opdracht of zelfstandig hebben gerealiseerd. Neem voor meer informatie over deze projecten gerust contact met ons op.

Overige projecten

 • Projectleiding en coördinatie van aanpassingen, verbouwingen, nieuwbouw, grootschalige renovatie aan diverse gemeentelijke gebouwen zoals sporthallen, zwembaden, theater, kinderopvang, scholen, jeugdhonk, scouting etc.
  Opdrachtgever: Gemeente Helmond
 • Projectleiding en coördinatie van sloopwerken variërend in omvang tot een grootte van ca
  € 544.536,- t.b.v. VINEX- locatie Brandevoort en inbreidingslocaties.
  Opdrachtgever : Gemeente Helmond
 • Projectcoördinatie van een groot woning- isolatieproject, ca. 900 woningen (Europese aanbesteding) bij Maastricht Aachen Airport in opdracht van Rijkswaterstaat.
  Opdrachtgever: Nibag BV
 • Ontwikkeling van bouwkavels voor het project Ruimte voor Ruimte Limburg .
  Opdrachtgever: Rabo Vastgoed BV
 • Diverse haalbaarheidsstudies voor nieuwbouw- en herstructureringsplannen voor woningstichting Hestia groep en voor Woonkern groep.